Master of Science

Ruotong Li

PhD student WG Klein
 
Friedrich-Hirzebruch-Allee 8, Room
D-53115 Bonn
Germany
3.024
Phone: +49 (0) 228 73-60619
Fax: +49 (0) 228 73-4212
Email: liruoton@REMOVETHISPART.informatik.uni-bonn.de

Courses

Publications

 
Ruotong Li, Tianpei Yang, Weixin Si, Xiangyun Liao, Qiong Wang, Reinhard Klein, and Pheng-Ann Heng
Association for Computing Machinery, 2019
 
Ruotong Li, Weixin Si, Xiangyun Liao, Qiong Wang, Reinhard Klein, and Pheng-Ann Heng
In: Computational Visual Media (2019), 5:4
 
In: Sensors (June 2019), 19(11)(2604)